Bu dersin amacı öğrencilere; güvenli gıda üretimi, yiyecek-içecek işletmeleri için önem taşıyan temizlik, dezenfeksiyon, hijyen ve sanitasyon kavramlarının öğretilmesi ve benimsetilmesi, gıda hijyeni, personel hijyeni, işletme hijyeni, su temizliği, patojen mikroorganizmaların gıdalar ve insanlar üzerindeki etkileri, gıda zehirlenmeleri, güvenli gıda üretmek ve satmak için gıda hijyeni konusunda işveren ve yöneticilerin yasal ve etik sorumluluk bilinçlerinin kazandırılmasıdır.

Dersin Kazanımları

1. Gıda güvenliği, hijyen, sanitasyon gibi temel kavramları tanımlayabilme

2. Yiyecek-içecek işletmeleri için gıda güvenliğinin önemini kavrayabilme

3. Gıda kaynaklı tehlikeleri tanımlayabilme

4. Tüketiciler açısından gıda güvenliğinin önemini açıklayabilme

5. Gıda kaynaklı hastalıkları kavrayabilme

6. HACCP sisteminin gıda güvenliği açısında önemini önemini açıklayabilme

7. Personel hijyeninin gıda güvenliği açısından önemini açıklayabilme

8. Yiyecek içecek hazırlama ve servisi sırasında gıda güvenliğinin sağlanmasının önemini açıklayabilme

9. Çapraz kontaminasyonu tanımlayabilme

10. Tedarikçi denetiminin önemini kavrayabilme

11. Yiyecek-içecek işletmeleri için gıda güvenliği eğitiminin önemini kavrayabilme